جزییات افزونه

TVSu-351
شماره افزونه
TVSu-351
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
10 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-217A
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
10 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-217A
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰٫۲۶۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۲۱۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۷۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۴٫۹۱۷٫۲۲۰٫۳۲۱٫۹۲۱٫۲۱۹٫۸۱۹٫۳۱۹٫۱۱۸٫۹۱۸٫۵۱۶٫۸۱۴٫۸
میانگین دما [°C]۲۳٫۴۲۵٫۵۲۸٫۳۲۹٫۳۲۷٫۵۲۵٫۳۲۴۲۳٫۴۲۳٫۹۲۵٫۲۲۵٫۱۲۳٫۴
بیشینه دما [°C]۳۱٫۹۳۳٫۸۳۶٫۴۳۶٫۶۳۳٫۹۳۰٫۹۲۸٫۸۲۷٫۸۲۸٫۹۳۱٫۹۳۳٫۴۳۱٫۹
بارش ماهانه [mm]۳۳۰۹۸۱۳۵۲۰۲۲۵۸۱۶۴۴۳۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۹٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۶٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۴٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۷
بارش سالانه [mm]
۹۳۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۵۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۲۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۳۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۲۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:37da2e11-0d81-4fb1-a45b-26d8510cf00d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد