جزییات افزونه

TVSu-361
شماره افزونه
TVSu-361
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
11 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
Crop
Bambara groundnut
محصول
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-262
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-262
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۹۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۵٫۱۱۷٫۵۲۰٫۶۲۲٫۲۲۱٫۲۱۹٫۶۱۹٫۳۱۹٫۱۱۸٫۸۱۸٫۶۱۶٫۹۱۴٫۹
میانگین دما [°C]۲۳٫۵۲۵٫۷۲۸٫۵۲۹٫۳۲۷٫۴۲۴٫۹۲۳٫۹۲۳٫۴۲۳٫۷۲۵۲۵٫۱۲۳٫۵
بیشینه دما [°C]۳۲۳۴۳۶٫۴۳۶٫۴۳۳٫۶۳۰٫۳۲۸٫۵۲۷٫۷۲۸٫۶۳۱٫۶۳۳٫۳۳۲٫۱
بارش ماهانه [mm]۴۳۶۱۰۷۱۴۱۲۰۳۲۵۴۱۷۷۵۰۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۹٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۶٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۴٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۶
بارش سالانه [mm]
۹۷۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۵۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۳۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۴۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۳۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4bda48d7-f948-4aaf-8868-08ee99e8037c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد