جزییات افزونه

TVSu-363
شماره افزونه
TVSu-363
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
11 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-277AA
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-277AA
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۸۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۲۱۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۷۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۶٫۲۱۸٫۷۲۲۲۳٫۵۲۲٫۳۲۰٫۵۲۰٫۳۲۰۱۹٫۸۱۹٫۷۱۸۱۶
میانگین دما [°C]۲۴٫۶۲۶٫۹۲۹٫۸۳۰٫۴۲۸٫۳۲۵٫۷۲۴٫۸۲۴٫۳۲۴٫۶۲۶۲۶٫۱۲۴٫۶
بیشینه دما [°C]۳۳٫۱۳۵٫۲۳۷٫۶۳۷٫۴۳۴٫۴۳۱۲۹٫۳۲۸٫۶۲۹٫۴۳۲٫۳۳۴٫۳۳۳٫۲
بارش ماهانه [mm]۳۳۷۱۰۹۱۴۰۱۹۵۲۴۴۱۸۱۵۳۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲۰٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۷٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۹٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۵
بارش سالانه [mm]
۹۶۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۴۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۲۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۴۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۲۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9c62f7b1-be29-4dea-91b2-65fd31afba41
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد