جزییات افزونه

TVSu-365
شماره افزونه
TVSu-365
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
11 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-286B
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-286B
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۶۶۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۲۱۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۷۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۷٫۴۲۰٫۱۲۳٫۵۲۵۲۳٫۶۲۱٫۵۲۱٫۵۲۱٫۲۲۱۲۱۱۹٫۲۱۷٫۱
میانگین دما [°C]۲۵٫۹۲۸٫۳۳۱٫۲۳۱٫۸۲۹٫۵۲۶٫۶۲۵٫۹۲۵٫۴۲۵٫۶۲۷٫۱۲۷٫۳۲۵٫۸
بیشینه دما [°C]۳۴٫۴۳۶٫۵۳۸٫۹۳۸٫۶۳۵٫۵۳۱٫۸۳۰٫۳۲۹٫۶۳۰٫۳۳۳٫۲۳۵٫۵۳۴٫۶
بارش ماهانه [mm]۳۳۸۱۰۹۱۳۹۱۸۷۲۳۴۱۸۵۵۶۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲۱٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۸٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۷٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۰٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۶
بارش سالانه [mm]
۹۵۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۳۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۰۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۵۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۰۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:666eb666-b8f0-4d64-89a4-a668c5bc7185
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد