جزییات افزونه

TVSu-366
شماره افزونه
TVSu-366
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
11 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-287
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-287
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۷۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۲۳۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۲۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۶٫۹۱۹٫۵۲۲٫۸۲۴٫۴۲۳۲۱٫۱۲۰٫۹۲۰٫۷۲۰٫۵۲۰٫۵۱۸٫۷۱۶٫۶
میانگین دما [°C]۲۵٫۴۲۷٫۷۳۰٫۵۳۱٫۲۲۹۲۶٫۳۲۵٫۳۲۴٫۹۲۵٫۲۲۶٫۷۲۶٫۸۲۵٫۳
بیشینه دما [°C]۳۳٫۹۳۵٫۹۳۸٫۳۳۸٫۱۳۵٫۱۳۱٫۵۲۹٫۸۲۹٫۲۲۹٫۹۳۲٫۹۳۵۳۴
بارش ماهانه [mm]۳۳۷۱۰۹۱۳۹۱۹۰۲۳۸۱۸۲۵۵۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲۰٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۸٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۶٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۰٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۱
بارش سالانه [mm]
۹۵۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۳۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۱۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۴۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۱۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:adf0b643-4cd5-4518-b024-4aa3a3d186a4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد