جزییات افزونه

TVSu-367
شماره افزونه
TVSu-367
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
11 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-323
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 December 1978
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
شماره جمع‌آوری
NQ78-323
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰٫۶۱۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۴
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۱۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۴٫۴۱۶٫۵۱۹٫۴۲۱٫۲۲۰٫۹۱۹٫۶۱۹۱۸٫۸۱۸٫۵۱۷٫۹۱۶٫۴۱۴٫۵
میانگین دما [°C]۲۲٫۹۲۴٫۸۲۷٫۶۲۸٫۸۲۷٫۴۲۵٫۳۲۳٫۸۲۳٫۱۲۳٫۷۲۵۲۴٫۷۲۳
بیشینه دما [°C]۳۱٫۴۳۳٫۲۳۵٫۹۳۶٫۵۳۳٫۹۳۱٫۱۲۸٫۷۲۷٫۵۲۹۳۲۳۳٫۱۳۱٫۵
بارش ماهانه [mm]۱۲۲۴۸۹۱۳۱۲۰۶۲۶۸۱۵۳۳۶۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۸٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۶٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۴٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۲٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۵
بارش سالانه [mm]
۹۱۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۶۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۲۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۱۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۲۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:311729cf-ea63-4f35-b653-c04a205fb539
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد