جزییات افزونه

TVSu-368
شماره افزونه
TVSu-368
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
12 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NQ78-328A
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
12 December 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NQ78-328A
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰٫۴۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۲۱۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۷۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۵۱۷٫۳۲۰٫۳۲۲٫۲۲۱٫۷۲۰٫۳۱۹٫۷۱۹٫۵۱۹٫۳۱۸٫۸۱۷۱۵
میانگین دما [°C]۲۳٫۵۲۵٫۶۲۸٫۵۲۹٫۶۲۸۲۵٫۹۲۴٫۴۲۳٫۸۲۴٫۳۲۵٫۶۲۵٫۳۲۳٫۶
بیشینه دما [°C]۳۲٫۱۳۴٫۱۳۶٫۷۳۷٫۱۳۴٫۴۳۱٫۵۲۹٫۲۲۸٫۱۲۹٫۴۳۲٫۴۳۳٫۷۳۲٫۲
بارش ماهانه [mm]۲۲۷۹۱۱۳۱۱۹۹۲۵۸۱۵۷۳۸۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۹٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۷٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۲٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۱
بارش سالانه [mm]
۹۰۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۵۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۱۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۲۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:da154261-6fc3-4230-b88e-024e455073d6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد