جزییات افزونه

18487
شماره افزونه
18487
کد موسسه
ETH013
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 February 1995
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Chloris
نام علمی
Chloris gayana Kunth
Crop
Forages
محصول
Forages
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
2330
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
28 August 1991
شناسه ماموریت جمع‌آوری
IPGRI-491
شماره جمع‌آوری
2330
موقعیت محل جمع‌آوری
23 km N of Babati on rd to Arusha.
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۵٫۷۷۹
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۰۰۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۶٫۸۱۶٫۷۱۷٫۷۱۸٫۶۱۶٫۷۱۴٫۷۱۳٫۵۱۴٫۲۱۵٫۶۱۶۱۷٫۲۱۷٫۲
میانگین دما [°C]۲۳٫۲۲۳٫۲۲۳٫۵۲۳٫۵۲۱٫۳۲۰۱۹۲۰۲۱٫۸۲۲٫۶۲۳٫۴۲۳٫۳
بیشینه دما [°C]۲۹٫۶۲۹٫۸۲۹٫۳۲۸٫۵۲۶۲۵٫۴۲۴٫۵۲۵٫۸۲۸۲۹٫۳۲۹٫۶۲۹٫۵
بارش ماهانه [mm]۷۲۷۶۱۴۰۱۹۰۵۷۴۱۵۱۶۸۴۱۱۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۲٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۵٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۳٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۶٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۹٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۹٫۶
بارش سالانه [mm]
۷۵۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۹۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۰۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۰۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d74b00eb-79e7-4df8-8b60-bb94a32cc2e6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۶ فوریه ۲۰۱۸
ایجاد شد
داده ارائه نشد