جزییات افزونه

6625
شماره افزونه
6625
کد موسسه
ETH013
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
2 November 1983
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Chloris
نام علمی
Chloris gayana Kunth
Crop
Forages
محصول
Forages
نامهای افزونه
نام افزونه
Samford
شناسه دیگر
PI 307628
شناسه دیگر
CPI 16144
شناسه دیگر
APG 54678
شناسه دیگر
ILCA 77288
شناسه دیگر
N 77287
شناسه دیگر
N 79008
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8700aff7-0e03-4b56-b4c0-ec986cf2220b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۱ فوریه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد