جزییات افزونه

743
شماره افزونه
743
کد موسسه
ETH013
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
12 December 1985
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Chloris
نام علمی
Chloris gayana Kunth
Crop
Forages
محصول
Forages
نامهای افزونه
شناسه دیگر
CIAT 26452
شماره جمع‌آوری
SMT-042A
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
22 July 1985
شناسه ماموریت جمع‌آوری
IPGRI-345
شماره جمع‌آوری
SMT-042A
موقعیت محل جمع‌آوری
87.9 km from James corner towards Njombe 23.2 km before Njombe.
نام موسسه جمع‌آوری کننده
ILCA/CIAT/TALIRO
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۹٫۰۳۹۲
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۴٫۸۲۱۱
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۹۵۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۳٫۶۱۳٫۳۱۳٫۴۱۳٫۳۱۱٫۳۹٫۳۸٫۵۹٫۱۱۰٫۵۱۲۱۳٫۲۱۴٫۱
میانگین دما [°C]۱۸٫۶۱۸٫۵۱۸٫۵۱۸۱۶٫۴۱۵٫۲۱۴٫۵۱۵٫۲۱۶٫۹۱۸٫۴۱۹٫۵۱۹٫۶
بیشینه دما [°C]۲۳٫۷۲۳٫۷۲۳٫۷۲۲٫۷۲۱٫۶۲۱٫۱۲۰٫۵۲۱٫۴۲۳٫۴۲۴٫۹۲۵٫۸۲۵٫۱
بارش ماهانه [mm]۲۱۱۱۹۹۲۴۲۱۴۴۲۶۴۲۱۵۱۶۵۵۱۸۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۷٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۶٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۵٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۸٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۷٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۴٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۹٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۴٫۹
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۸۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۴۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۵۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۴۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f0e2155a-9ec5-4604-85b5-63160821665f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
26 February 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد