جزییات افزونه

CIMMYTMA 7
شماره افزونه
CIMMYTMA 7
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
جمعیت جداسازی شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. mays
Crop
Maize
محصول
Maize
نامهای افزونه
شناسه دیگر
CIMMYTMA-BANK-000007; MICH,GP7; MICHOA GP7
شماره جمع‌آوری
MICH GP7
جمع‌آوری اطلاعات
شماره جمع‌آوری
MICH GP7
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:79bab233-704c-4858-865a-b8a4039bba52
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد