جزییات افزونه

CIMMYTMA 9
شماره افزونه
CIMMYTMA 9
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
شماره افزونه اهداکننده
MEX 4276; NRC 3296
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. mays
Crop
Maize
محصول
Maize
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
MICH 148
نام افزونه
FAMALTECO
شناسه دیگر
CIMMYTMA-BANK-000009; MICH,148; MICHOA 148
شماره افزونه اهداکننده
MEX 4276; NRC 3296
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
10 February 1952
منبع جمع‌آوری
مزرعه
شماره جمع‌آوری
MICH 148
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Oficina de Estudios Especiales
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۸٫۷۸۳۸۵۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱۰۳٫۱۵۰۳۱۸
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۰۳۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۲٫۷۱۲٫۹۱۳٫۸۱۵٫۷۱۸٫۶۲۰٫۷۲۰٫۳۲۰٫۱۲۰٫۳۱۹٫۲۱۶٫۳۱۴
میانگین دما [°C]۲۰٫۳۲۱۲۲٫۳۲۴۲۵٫۵۲۵٫۴۲۴٫۵۲۴٫۳۲۴٫۲۲۴۲۲٫۷۲۱٫۱
بیشینه دما [°C]۲۸٫۱۲۹٫۱۳۰٫۹۳۲٫۵۳۲٫۴۳۰٫۱۲۸٫۷۲۸٫۶۲۸٫۱۲۸٫۹۲۹٫۲۲۸٫۲
بارش ماهانه [mm]۲۳۹۷۱۱۴۶۲۳۷۲۴۸۲۵۴۲۳۱۱۳۹۳۸۲۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۳٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۶٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۲٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۹٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۰٫۸
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۶۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۵۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۷۳۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۵۳۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e101dc1b-11ec-4ca4-9d7f-20bc22a383b6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد