جزییات افزونه

17744
شماره افزونه
17744
کد موسسه
CRI001
تاریخ اکتساب
8 June 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Annona
گونه
نام علمی
Annona muricata
نام محصول ارائه شده
Soursop
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Limón
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Luis Guillermo Gonzalez, Carlos Umana
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1cd484a9-d5ad-45d9-8ab6-a374a1f7c48d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
3 May 2019
ایجاد شد
3 May 2019