جزییات افزونه

9315
شماره افزونه
9315
کد موسسه
CRI001
تاریخ اکتساب
4 December 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum pimpinellifolium
محصول
Currant tomato
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Veracruz de Ignacio de la Llave; San Andrés de Tuxtla
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Rigoberto Bonilla, Jan Engels, Jorge León
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:171ef9b4-a5ce-4cff-ac27-6c6543a2a54f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۵ مارس ۲۰۱۹
ایجاد شد
۲۷ فوریه ۲۰۱۹