جزییات افزونه

TMb-2
شماره افزونه
TMb-2
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
banana
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
ITC0001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
January 1, 1981
شماره جمع‌آوری
ITC0001
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a6e2a580-ad6f-4d27-a85b-2756926d66cc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد