جزییات افزونه

TMb-3
شماره افزونه
TMb-3
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
1 January 1985
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata Colla
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
banana
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
ITC0078
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 January 1982
شماره جمع‌آوری
ITC0078
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e4086e84-c895-4e1c-899d-0b0b47c82625
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد