جزییات افزونه

TDab-3837
شماره افزونه
TDab-3837
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
24 February 2016
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
TDab-3837.jpg
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Dioscorea
نام علمی
Dioscorea abyssinica Hochst. ex Kunth
Crop
Yam
محصول
Yam
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
5 December 2014
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d9ecfc6c-e0fc-4b63-a00d-f554b5a0aa3c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
21 October 2017