جزییات افزونه

ICRAF 166/92/11
شماره افزونه
ICRAF 166/92/11
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN056
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
14 September 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
Oxford Forestry Institute
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Acacia
گونه
نام علمی
Acacia tortilis (Forssk.) Hayne heteracantha (Burch.) Brenan
محصول
Umbrella thorn
نامهای افزونه
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1992
موقعیت محل جمع‌آوری
Maun
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Oxford Forestry Institute
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱۹٫۹۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۳٫۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۷۴۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۱۱۸٫۶۱۷٫۷۱۵۹٫۵۶٫۷۶٫۹۹٫۶۱۴٫۶۱۸٫۲۱۹٫۲۱۹٫۳
میانگین دما [°C]۲۵٫۴۲۵۲۴٫۶۲۲٫۵۱۸٫۴۱۵٫۶۱۵٫۹۱۸٫۸۲۳٫۴۲۶٫۵۲۶٫۲۲۵٫۶
بیشینه دما [°C]۳۱٫۸۳۱٫۴۳۱٫۵۳۰٫۱۲۷٫۴۲۴٫۶۲۵۲۸٫۱۳۲٫۲۳۴٫۹۳۳٫۳۳۲
بارش ماهانه [mm]۱۰۹۱۰۲۶۱۲۶۵۱۴۱۹۴۷۸۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۲٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۵٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۵
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۸٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۴٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۶٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۸٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۶٫۶
بارش سالانه [mm]
۴۵۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۹۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۵۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:57de103c-1b24-415f-bff9-3f21ad639192
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱۹ فوریه ۲۰۱۵