جزییات افزونه

ICRAF 169/92/11
شماره افزونه
ICRAF 169/92/11
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN056
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
14 September 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
Oxford Forestry Institute
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Acacia
گونه
نام علمی
Acacia erioloba E.Mey.
محصول
Giraffe thorn
نامهای افزونه
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 January 1992
موقعیت محل جمع‌آوری
Shorobe
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Oxford Forestry Institute
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱۷٫۶۱۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۳٫۷۱۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۹۴۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۸٫۳۱۸٫۱۱۷۱۴٫۶۹٫۱۵٫۳۴٫۹۷٫۵۱۲٫۲۱۶٫۹۱۸۱۸٫۳
میانگین دما [°C]۲۴٫۱۲۴۲۳٫۳۲۲٫۱۱۸٫۲۱۵٫۱۱۵٫۱۱۸۲۲٫۳۲۵٫۶۲۴٫۹۲۴٫۳
بیشینه دما [°C]۳۰۳۰۲۹٫۷۲۹٫۶۲۷٫۴۲۵۲۵٫۴۲۸٫۶۳۲٫۴۳۴٫۳۳۱٫۸۳۰٫۴
بارش ماهانه [mm]۱۵۵۱۵۱۸۷۲۳۲۱۳۲۴۶۶۱۳۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۱٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۶٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۵
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۶٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۴٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۴٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۹٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۴٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۶
بارش سالانه [mm]
۶۴۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۵۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۴۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۲۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b6f4ffad-c62e-4a32-a3c0-63fa932f9d9a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
17 Juni 2020
ایجاد شد
19 Februar 2015