جزییات افزونه

TMe-4
شماره افزونه
TMe-4
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
18 October 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6f5198ad-d601-46e2-ab94-625e427276fd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد