جزییات افزونه

TZm-6
شماره افزونه
TZm-6
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
23 July 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
Crop
Maize
محصول
maize
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
PS87-65
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
23 July 1987
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
PS87-65
موقعیت محل جمع‌آوری
MOSHI
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Padulosi Stefano
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۳٫۳۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۷٫۵۴۹۹۹۹
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲٬۸۰۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۵٫۶۱۵٫۸۱۶٫۴۱۶٫۸۱۵٫۹۱۴٫۴۱۳٫۶۱۳٫۶۱۳٫۷۱۴٫۶۱۵٫۷۱۵٫۹
میانگین دما [°C]۲۲٫۵۲۲٫۸۲۲٫۸۲۱٫۷۲۰٫۱۱۸٫۸۱۸٫۱۱۸٫۵۱۹٫۶۲۱٫۱۲۲۲۲٫۱
بیشینه دما [°C]۲۹٫۵۲۹٫۹۲۹٫۲۲۶٫۷۲۴٫۳۲۳٫۳۲۲٫۷۲۳٫۵۲۵٫۶۲۷٫۶۲۸٫۳۲۸٫۳
بارش ماهانه [mm]۶۵۷۵۱۶۹۲۹۶۱۶۱۴۰۲۹۳۳۲۵۶۰۱۵۳۱۱۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۰٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۶٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۳٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۶٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۱٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۲٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۸٫۴
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۱۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۹۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۲۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۸۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۰۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۰۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b9a7a4b8-23d0-4bc6-ac80-38e99981758a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد