جزییات افزونه

TZm-9
شماره افزونه
TZm-9
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
29 July 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
محصول
Maize
نام محصول ارائه شده
maize
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
PS87-129
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
29 July 1987
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
PS87-129
موقعیت محل جمع‌آوری
SENGEREMA GEITA
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Padulosi Stefano
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۲٫۸۸۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۲٫۵۸۳۳۳۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۲۷۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۷٫۸۱۷٫۷۱۷٫۹۱۷٫۹۱۷٫۳۱۵٫۸۱۵۱۵٫۹۱۷٫۵۱۸٫۲۱۸۱۷٫۹
میانگین دما [°C]۲۲٫۷۲۲٫۵۲۲٫۸۲۲٫۶۲۲٫۴۲۲۲۱٫۶۲۲٫۳۲۳٫۵۲۳٫۹۲۳۲۲٫۴
بیشینه دما [°C]۲۷٫۶۲۷٫۴۲۷٫۷۲۷٫۴۲۷٫۶۲۸٫۲۲۸٫۲۲۸٫۷۲۹٫۵۲۹٫۷۲۸۲۷
بارش ماهانه [mm]۹۶۱۰۸۱۲۶۱۵۱۶۹۸۴۱۱۳۳۷۷۱۴۸۱۳۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۲٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۴٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۱٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۱٫۹
بارش سالانه [mm]
۹۷۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۵۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۸۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۵۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6f755eaa-1f46-4968-b9b8-3d77608ac590
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد