جزییات افزونه

TZm-27
شماره افزونه
TZm-27
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
11 August 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
محصول
Maize
نام محصول ارائه شده
maize
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
PS87-232
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 August 1987
منبع جمع‌آوری
سایر
شماره جمع‌آوری
PS87-232
موقعیت محل جمع‌آوری
KIELA MBEYA
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Padulosi Stefano
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۹٫۴۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۳٫۶۸۳۳۳۴
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۶۹۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۵۱۹٫۵۱۹٫۴۱۸٫۹۱۷٫۲۱۵٫۴۱۴٫۹۱۵٫۸۱۷٫۷۱۹٫۶۲۰٫۴۱۹٫۹
میانگین دما [°C]۲۴٫۱۲۴٫۱۲۴۲۳٫۶۲۲٫۴۲۱۲۰٫۶۲۱٫۶۲۳٫۶۲۵٫۴۲۵٫۸۲۴٫۷
بیشینه دما [°C]۲۸٫۷۲۸٫۸۲۸٫۶۲۸٫۳۲۷٫۷۲۶٫۵۲۶٫۳۲۷٫۴۲۹٫۶۳۱٫۴۳۱٫۴۲۹٫۵
بارش ماهانه [mm]۱۹۶۱۸۳۳۸۳۶۵۶۳۵۴۹۷۷۱۲۳۱۳۱۴۱۱۷۲۲۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۳٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۴٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۶٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۱
بارش سالانه [mm]
۲٬۳۲۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۵۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۳۹۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۵۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۵۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۹۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0fe7d2f2-56a0-49ef-87ee-1678326f889e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد