جزییات افزونه

TZm-33
شماره افزونه
TZm-33
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
12 August 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
Crop
Maize
محصول
maize
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
PS87-250
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
12 August 1987
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
PS87-250
موقعیت محل جمع‌آوری
ILEMBULA MAKAMBAKO
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Padulosi Stefano
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۸٫۸۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۴٫۵۸۳۳۳۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۴۲۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۵٫۸۱۵٫۶۱۵٫۷۱۵٫۵۱۳٫۸۱۲٫۴۱۱٫۹۱۲٫۵۱۴٫۱۱۵٫۵۱۶٫۴۱۷
میانگین دما [°C]۲۱٫۲۲۱٫۱۲۱٫۲۲۰٫۷۱۹٫۵۱۸٫۵۱۸۱۸٫۷۲۰٫۴۲۱٫۸۲۲٫۵۲۲٫۷
بیشینه دما [°C]۲۶٫۷۲۶٫۶۲۶٫۷۲۶٫۱۲۵٫۳۲۴٫۶۲۴٫۲۲۴٫۹۲۶٫۷۲۸٫۱۲۸٫۶۲۸٫۴
بارش ماهانه [mm]۱۹۹۱۷۹۱۹۰۶۰۵۱۱۱۱۴۵۱۶۸
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۰٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۴٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۱٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۶٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۱٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۲٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۸٫۴
بارش سالانه [mm]
۸۵۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۹۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۶۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۲۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:36373974-7264-4c85-906d-94ee5593ebac
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد