جزییات افزونه

TZm-48
شماره افزونه
TZm-48
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
30 August 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
Crop
Maize
محصول
maize
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
PS87-389
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
30 August 1987
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
PS87-389
موقعیت محل جمع‌آوری
MATUNGOTUNGO
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Padulosi Stefano
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۸٫۳۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۹٫۲۶۶۶۶۶
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۴٫۷۲۴٫۷۲۴٫۴۲۳٫۷۲۲٫۸۲۱٫۶۲۰٫۸۲۰٫۹۲۱٫۶۲۳۲۴۲۴٫۵
میانگین دما [°C]۲۷٫۹۲۸٫۱۲۷٫۸۲۷٫۱۲۶٫۴۲۵٫۴۲۴٫۸۲۴٫۹۲۵٫۶۲۶٫۷۲۷٫۵۲۷٫۹
بیشینه دما [°C]۳۱٫۲۳۱٫۵۳۱٫۳۳۰٫۵۳۰۲۹٫۳۲۸٫۸۲۹۲۹٫۷۳۰٫۵۳۱۳۱٫۳
بارش ماهانه [mm]۱۲۹۱۲۲۱۷۰۲۷۸۱۱۹۲۰۱۲۱۴۱۵۳۷۹۱۱۴۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۱٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۰٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۵۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۷۸
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۷۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۰۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f484231a-9862-41e5-b1b5-e8ad5e2f45dd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 Dezember 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد