جزییات افزونه

TCc-1
شماره افزونه
TCc-1
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
January 31, 1974
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Cajanus
نام علمی
Cajanus cajan (L.) Millsp.
محصول
Pigeonpea
نام محصول ارائه شده
pigeonpea
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
January 31, 1974
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:24b8e9f1-963d-4e28-af5a-0f20640f40dc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 August 2019
ایجاد شد
6 July 2015