جزییات افزونه

TCc-1
شماره افزونه
TCc-1
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
January 31, 1974
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Cajanus
نام علمی
Cajanus cajan (L.) Huth
محصول
Pigeonpea
نام محصول ارائه شده
pigeonpea
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
January 31, 1974
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:24b8e9f1-963d-4e28-af5a-0f20640f40dc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
6 July 2015