جزییات افزونه

TCg-1
شماره افزونه
TCg-1
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
March 1, 1972
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Canavalia
نام علمی
Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
نام محصول ارائه شده
Sword Bean
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
March 1, 1972
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bd7084f8-99f7-4a71-816c-9ca5b75b4659
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
6 July 2015