جزییات افزونه

TCg-3
شماره افزونه
TCg-3
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
March 1, 1972
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Canavalia
نام علمی
Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
نام محصول ارائه شده
Sword Bean
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
March 1, 1972
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a8af1f62-cac8-4c39-adc6-ed6164720259
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 August 2019
ایجاد شد
6 July 2015