جزییات افزونه

TVr-2
شماره افزونه
TVr-2
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
January 31, 2012
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna radiata
نام محصول ارائه شده
Green gram
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
January 31, 2012
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:27280e06-5c97-4265-b983-db3a712e1ddb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 September 2019
ایجاد شد
8 July 2015