جزییات افزونه

TVr-3
شماره افزونه
TVr-3
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
31 January 2012
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna radiata (L.) R.Wilczek
نام محصول ارائه شده
Green gram
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
31 January 2012
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9db9b5dc-7d7d-4dc5-81fb-0b16d03a965f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
8 July 2015