جزییات افزونه

TVr-7
شماره افزونه
TVr-7
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
January 31, 2012
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna radiata
نام محصول ارائه شده
Green gram
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
January 31, 2012
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a2327b39-200f-43de-9df5-2c237e208462
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 November 2019
ایجاد شد
8 July 2015