جزییات افزونه

TVSu-28
شماره افزونه
TVSu-28
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
September 1, 1971
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TVs-53
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
September 1, 1971
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
TVs-53
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6a096544-6f78-4717-928c-65b7520b5466
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 September 2019
ایجاد شد
8 July 2015