جزییات افزونه

ICRAFF 00980
شماره افزونه
ICRAFF 00980
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN056
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Garcinia
نام علمی
Garcinia kola Heckel
محصول
bitter kola
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NKOM/GK/1/T10
توضیحات
Population
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
NKOM/GK/1/T10
موقعیت محل جمع‌آوری
Nkom
نام موسسه جمع‌آوری کننده
ICRAF Team
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴٫۱۰۲۷۷۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱٫۶۶۱۱۱۱
ارتفاع محل جمع‌آوری
۷۵۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۹۲۰٫۲۲۰٫۳۱۹٫۹۲۰٫۲۱۹٫۹۱۹٫۶۱۹٫۲۱۹٫۸۱۹٫۴۱۹٫۷۲۰
میانگین دما [°C]۲۵۲۵٫۴۲۵٫۴۲۵۲۴٫۷۲۴۲۳٫۳۲۳٫۲۲۳٫۹۲۳٫۸۲۴٫۳۲۴٫۸
بیشینه دما [°C]۳۰٫۱۳۰٫۷۳۰٫۵۳۰٫۲۲۹٫۳۲۸٫۱۲۷۲۷٫۲۲۸۲۸٫۲۲۹۲۹٫۷
بارش ماهانه [mm]۱۷۴۹۱۳۴۱۸۳۲۱۳۱۵۸۷۹۱۰۳۲۵۸۲۹۰۱۰۹۲۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۴٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۱٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۴
بارش سالانه [mm]
۱٬۶۱۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۹۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۵۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۸۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۰۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۴۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7727f542-d2ff-4746-93d6-3831bbf113d5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۱ آوریل ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱۷ ژانویه ۲۰۱۹