جزییات افزونه

ICRAFF 00006
شماره افزونه
ICRAFF 00006
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN056
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Adansonia
نام علمی
Adansonia digitata L.
محصول
Baobab
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
AD-DjiboIV3R8/T10
توضیحات
Population
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
AD-DjiboIV3R8/T10
موقعیت محل جمع‌آوری
Djibo
نام موسسه جمع‌آوری کننده
ICRAF Team
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴٫۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱٫۶۱۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۱۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۵٫۸۱۷٫۹۲۱٫۶۲۴٫۹۲۶٫۲۲۵۲۳٫۱۲۲۲۲٫۶۲۲٫۶۱۹٫۸۱۶٫۶
میانگین دما [°C]۲۳٫۸۲۶٫۳۲۹٫۶۳۲٫۲۳۲٫۹۳۱٫۱۲۸٫۴۲۷۲۸٫۲۲۹٫۷۲۷٫۹۲۴٫۶
بیشینه دما [°C]۳۱٫۹۳۴٫۸۳۷٫۷۳۹٫۶۳۹٫۶۳۷٫۳۳۳٫۸۳۲٫۱۳۳٫۸۳۶٫۹۳۶٫۱۳۲٫۷
بارش ماهانه [mm]۱۵۱۹۵۴۱۱۹۱۵۲۷۶۲۲۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۸٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۹٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۵٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۳٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۹
بارش سالانه [mm]
۴۴۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۵۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۳۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۴۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۷۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:49964f5e-327e-4c48-aebb-d3dd6d51846c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۵ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱۷ ژانویه ۲۰۱۹