جزییات افزونه

ICRAFF 00016
شماره افزونه
ICRAFF 00016
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN056
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Adansonia
نام علمی
Adansonia digitata L.
محصول
Baobab
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
AD-MasongaloniI3R3/T4
توضیحات
Population
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
AD-MasongaloniI3R3/T4
موقعیت محل جمع‌آوری
Masongaleni
نام موسسه جمع‌آوری کننده
ICRAF Team
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۲٫۴۸۱۹۰۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۸٫۰۶۶۷۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۸۲۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۷٫۴۱۸٫۲۱۸٫۹۱۹۱۸٫۲۱۶٫۵۱۵٫۵۱۵٫۶۱۶۱۷٫۳۱۸۱۷٫۵
میانگین دما [°C]۲۴٫۱۲۵٫۲۲۵٫۴۲۴٫۵۲۳٫۳۲۱٫۸۲۰٫۸۲۱٫۲۲۲٫۵۲۳٫۹۲۴۲۳٫۶
بیشینه دما [°C]۳۰٫۹۳۲٫۲۳۱٫۹۳۰٫۱۲۸٫۴۲۷٫۱۲۶٫۱۲۶٫۸۲۹۳۰٫۵۳۰۲۹٫۷
بارش ماهانه [mm]۲۹۳۰۷۵۱۲۱۲۷۴۱۲۴۲۴۱۶۳۱۳۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۳٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۴٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۵٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۶٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۱٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۱٫۲
بارش سالانه [mm]
۶۱۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۶۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۲۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۲۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:dceede36-eef1-4bc2-8b8d-87e6ae2dc825
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۱ آوریل ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱۷ ژانویه ۲۰۱۹