جزییات افزونه

IP 5
شماره افزونه
IP 5
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
1 April 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Rockefeller Foundation,New Delhi,India
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Pennisetum
نام علمی
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.
محصول
Pearl millet
نام محصول ارائه شده
Pearl millet
نامهای افزونه
شناسه دیگر
IC 1472
شناسه دیگر
T 55
نام افزونه
IC 1472
نام افزونه
T 55
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
موقعیت محل جمع‌آوری
Firozpur; Punjab
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۰٫۹۲۰۰۰۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۴٫۶۱۰۰۰۱
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
ENCARTA
مختصات مبهم
0
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۴۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۵٫۱۷٫۶۱۲٫۶۱۷٫۷۲۲٫۷۲۶٫۵۲۶٫۷۲۶٫۱۲۳٫۵۱۷۹٫۷۶٫۲
میانگین دما [°C]۱۲٫۲۱۵٫۴۲۰٫۴۲۶٫۲۳۱٫۲۳۳٫۸۳۱٫۷۳۰٫۷۲۹٫۲۲۵۱۸٫۶۱۴٫۱
بیشینه دما [°C]۱۹٫۴۲۳٫۳۲۸٫۳۳۴٫۸۳۹٫۷۴۱٫۱۳۶٫۷۳۵٫۴۳۴٫۹۳۳٫۱۲۷٫۶۲۲
بارش ماهانه [mm]۲۰۱۴۲۰۷۱۰۲۸۱۴۳۱۱۰۸۸۱۲۴۱۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۴٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۲٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۴۱٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۵٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۳۰٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۹٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۲٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۳٫۹
بارش سالانه [mm]
۴۶۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۴۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۸۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:15f10b5a-660e-4abb-8885-c79406624072
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
17 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد