جزییات افزونه

IP 10
شماره افزونه
IP 10
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
1 April 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Rockefeller Foundation,New Delhi,India
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Pennisetum
نام علمی
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.
Crop
Pearl millet
محصول
Pearl millet
نامهای افزونه
نام افزونه
Babapuri
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
موقعیت محل جمع‌آوری
Junagadh; Junagadh district; Gujarat
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۱٫۵۲۰۰۰۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۰٫۴۴۹۹۹۶
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
ENCARTA
مختصات مبهم
0
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۳٫۳۱۴٫۸۱۸٫۴۲۱٫۹۲۵٫۵۲۶٫۸۲۶۲۵۲۴٫۱۲۲٫۱۱۸٫۵۱۵٫۱
میانگین دما [°C]۲۰٫۳۲۱٫۶۲۴٫۹۲۷٫۴۲۹٫۵۲۹٫۹۲۸٫۱۲۷٫۲۲۷٫۱۲۷٫۴۲۵٫۲۲۱٫۹
بیشینه دما [°C]۲۷٫۴۲۸٫۴۳۱٫۵۳۲٫۹۳۳٫۶۳۳٫۱۳۰٫۳۲۹٫۵۳۰٫۲۳۲٫۸۳۱٫۹۲۸٫۹
بارش ماهانه [mm]۲۲۱۱۹۳۷۸۱۹۱۱۱۷۲۰۵۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۵
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۰٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۳٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۳٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۰٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۸٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۱٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۹٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۱٫۲
بارش سالانه [mm]
۸۳۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۷۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۵۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۸۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۹۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0da997ce-e293-4dd0-814e-dd281236a2ab
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۷ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد