جزییات افزونه

IP 38
شماره افزونه
IP 38
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
1 April 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Rockefeller Foundation,New Delhi,India
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Pennisetum
نام علمی
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.
محصول
Pearl millet
نام محصول ارائه شده
Pearl millet
نامهای افزونه
شناسه دیگر
DC 490
نام افزونه
DC 490
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
موقعیت محل جمع‌آوری
Jaipur; Jaipur district; Rajasthan
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۶٫۹۰۹۹۹۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۵٫۸۰۹۹۹۷
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
ENCARTA
مختصات مبهم
0
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۸٫۱۱۰٫۵۱۵٫۵۲۱۲۵٫۵۲۷٫۱۲۵٫۵۲۴٫۳۲۲٫۸۱۸٫۲۱۲۸٫۸
میانگین دما [°C]۱۵٫۵۱۸۲۳٫۵۲۹۳۲٫۹۳۳٫۲۲۹٫۸۲۸٫۱۲۸٫۲۲۶٫۱۲۰٫۵۱۶٫۵
بیشینه دما [°C]۲۲٫۹۲۵٫۵۳۱٫۵۳۷۴۰٫۴۳۹٫۳۳۴٫۲۳۲۳۳٫۶۳۴۲۹٫۱۲۴٫۳
بارش ماهانه [mm]۹۸۷۳۱۵۵۲۱۹۶۲۰۹۸۲۱۲۳۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۳٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۹٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۴۰٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۸٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۲٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۸٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۱٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۶٫۶
بارش سالانه [mm]
۶۰۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۰۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۴۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۸۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۶۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4450bd5c-afc2-40a3-987c-fa08a1c53e68
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
17 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد