جزییات افزونه

IP 48
شماره افزونه
IP 48
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
1 April 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Rockefeller Foundation,New Delhi,India
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Pennisetum
نام علمی
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.
Crop
Pearl millet
محصول
Pearl millet
نامهای افزونه
شناسه دیگر
AKP 2
نام افزونه
AKP 2
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
موقعیت محل جمع‌آوری
Peddapuram; Andhra Pradesh
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۷٫۰۷۹۹۹۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۸۲٫۱۵۰۰۰۱
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
ENCARTA
مختصات مبهم
0
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۸٫۶۲۰٫۸۲۲٫۷۲۵٫۹۲۷٫۷۲۷٫۱۲۵٫۴۲۵٫۴۲۵٫۳۲۴٫۲۲۱٫۸۱۸٫۶
میانگین دما [°C]۲۳۲۵٫۵۲۸۳۰٫۷۳۲٫۵۳۱٫۵۲۸٫۷۲۸٫۷۲۸٫۶۲۷٫۶۲۵٫۱۲۳
بیشینه دما [°C]۲۷٫۴۳۰٫۲۳۳٫۵۳۵٫۶۳۷٫۳۳۶۳۲۳۲۳۲۳۱٫۱۲۸٫۵۲۷٫۴
بارش ماهانه [mm]۳۵۱۰۲۰۶۰۱۲۹۲۱۹۱۶۱۱۷۷۲۴۷۶۲۱۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲۹٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۷٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۸٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۸٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۸٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۱٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۷
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۰۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۴۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۸۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۰۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۷۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5aeaebc8-0d72-40ee-9566-f825e40e5a89
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۷ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد