جزییات افزونه

TPt-2A
شماره افزونه
TPt-2A
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
November 1, 2011
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus lunatus L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
TPt-2A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:144c7c52-25af-4b03-826f-f833c7faa828
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
14 August 2019
ایجاد شد
17 January 2019