جزییات افزونه

TPt-2A
شماره افزونه
TPt-2A
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
1 November 2011
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Psophocarpus
نام علمی
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
نام محصول ارائه شده
Winged Bean
نامهای افزونه
نام افزونه
TPt-2A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:144c7c52-25af-4b03-826f-f833c7faa828
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
17 January 2019