جزییات افزونه

AzGR-2301
شماره افزونه
AzGR-2301
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
AZE003
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. ssp.vulgare,var.nutans Schuebl.
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
نام افزونه
Nutans-57/9
شناسه دیگر
TYB-132 AZE015
شناسه دیگر
ZYI-132 AZE015
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7c02c5b0-0d53-4243-968b-81593e1457bd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016