جزییات افزونه

AzGR-2273
شماره افزونه
AzGR-2273
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. ssp.vulgare,var.nutans Schuebl.
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
نام افزونه
Nutans-214/92
شناسه دیگر
TYB-118/2 AZE015
شناسه دیگر
ZYI-118/2 AZE015
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8cc72617-105c-4e0b-8e52-b407691e3ebf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016