جزییات افزونه

AzGR-2408
شماره افزونه
AzGR-2408
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
4686
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. ssp.vulgare,var.pallidum Ser.
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
4686 RUS001
نام افزونه
Arpa
شناسه دیگر
TYB-4686 AZE015
شناسه دیگر
ZYI-4686 AZE015
شماره افزونه اهداکننده
4686 RUS001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
موقعیت محل جمع‌آوری
Jabrayil
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
39.433333
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
47.016667
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-3.0-2.30.76.510.814.818.016.813.88.73.6-0.5
میانگین دما [°C]0.81.55.011.515.620.023.223.218.813.67.63.2
بیشینه دما [°C]4.65.59.316.520.425.328.429.623.818.511.77.0
بارش ماهانه [mm]23.028.042.053.077.056.023.024.030.044.034.024.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
12.0
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
9.4
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
79.5
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
29.6
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-3.0
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
32.6
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
15.7
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
1.8
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
22.1
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
1.8
بارش سالانه [mm]
458.0
بارش گرمترین ماه [mm]
77.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
23.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
42.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
186.0
بارش خشکترین ماه [mm]
75.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
103.0
بارش سردترین منطقه [mm]
75.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b7bf5eee-287a-4b27-ac2b-d0ef7bcc7344
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
27 October 2016