جزییات افزونه

AzGR-2466
شماره افزونه
AzGR-2466
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
13248
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. ssp.vulgare.var.paralellum Korn.
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
13248 RUS001
نام افزونه
Arpa
شناسه دیگر
ARP-13248 AZE015
شناسه دیگر
EMYI-13248 AZE015
شماره افزونه اهداکننده
13248 RUS001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
موقعیت محل جمع‌آوری
Aghdam
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۹٫۹۶۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۶٫۹۶۶۶۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱٫۴‎−۰٫۷۲٫۴۸٫۲۱۲٫۷۱۶٫۹۲۰٫۳۱۹٫۲۱۵٫۷۱۰٫۲۵٫۱۰٫۹
میانگین دما [°C]۲٫۲۲٫۹۶٫۵۱۳٫۱۱۷٫۴۲۱٫۹۲۵٫۴۲۴٫۳۲۰٫۴۱۴٫۵۸٫۹۴٫۵
بیشینه دما [°C]۵٫۸۶٫۶۱۰٫۶۱۸۲۲٫۲۲۷۳۰٫۵۲۹٫۶۲۵٫۲۱۸٫۸۱۲٫۸۸٫۲
بارش ماهانه [mm]۱۷۲۵۳۴۴۸۷۰۶۱۲۷۲۴۲۸۴۵۳۱۲۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۳٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۰٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۱٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۳٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۳٫۲
بارش سالانه [mm]
۴۳۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۷۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۷۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۱۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2ece8b05-963e-4517-99e2-ed8586d56b80
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
27 October 2016