جزییات افزونه

AzGR-2437
شماره افزونه
AzGR-2437
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
7172
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. ssp.vulgare.var.paralellum Korn.
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
7172 RUS001
نام افزونه
Arpa
شناسه دیگر
TYB-7172 AZE015
شناسه دیگر
ZYI-7172 AZE015
شماره افزونه اهداکننده
7172 RUS001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:12c7cb8b-0695-4952-9953-2d2e0e8dc39d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
27 October 2016