جزییات افزونه

AzGR-9311
شماره افزونه
AzGR-9311
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
April 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea (L.)Lindl.
نام محصول ارائه شده
hayplant
نامهای افزونه
شناسه دیگر
AG-988 AZE015
شناسه دیگر
NB-14 AZE015
شماره جمع‌آوری
NB-14
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
25 August 2008
شماره جمع‌آوری
NB-14
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7e7aa619-b7db-4853-a798-b7ee2cfad22f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
27 October 2016