جزییات افزونه

AzGR-9659
شماره افزونه
AzGR-9659
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
October 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea (L.)Lindl.
نام محصول ارائه شده
hay
نامهای افزونه
شناسه دیگر
AG-1411 AZE015
شناسه دیگر
IAF-19 AZE015
شماره جمع‌آوری
IAF-19
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2007
شماره جمع‌آوری
IAF-19
موقعیت محل جمع‌آوری
Nakhchivan,Babek,vill.Jahri
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4752c430-7fd5-45b0-b31f-202639d9e587
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016