جزییات افزونه

AzGR-9720
شماره افزونه
AzGR-9720
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
October 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea (L.)Lindl.
نام محصول ارائه شده
hay
نامهای افزونه
شناسه دیگر
AG-1472 AZE015
شناسه دیگر
IAF-6 AZE015
شماره جمع‌آوری
IAF-6
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2007
شماره جمع‌آوری
IAF-6
موقعیت محل جمع‌آوری
Saatli
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۹٫۹۱۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۲٫۴‎−۱٫۲۰٫۴۶٫۱۱۰٫۸۱۵٫۹۱۷٫۸۱۶٫۸۱۴٫۴۱۱٫۸۵٫۸‎−۰٫۱
میانگین دما [°C]۱٫۳۲٫۵۴٫۵۱۱٫۲۱۶٫۲۲۱٫۵۲۳٫۵۲۳٫۶۱۹٫۶۱۶٫۶۹٫۸۳٫۶
بیشینه دما [°C]۵۶٫۲۸٫۷۱۶٫۴۲۱٫۶۲۷٫۱۲۹٫۳۳۰٫۵۲۴٫۸۲۱٫۵۱۳٫۹۷٫۳
بارش ماهانه [mm]۳۱۳۰۳۵۴۷۳۶۲۲۶۱۱۲۱۳۵۲۵۵۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۲٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۰٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۲٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۲٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۲٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲٫۴
بارش سالانه [mm]
۳۵۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۵۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۲۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۳۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۲۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ed674906-ee68-4a69-ad76-749229972c08
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
27 October 2016