جزییات افزونه

AzGR-9685
شماره افزونه
AzGR-9685
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
October 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea (L.)Lindl.
نام محصول ارائه شده
hay
نامهای افزونه
شناسه دیگر
AG-1437 AZE015
شناسه دیگر
IAF-24 AZE015
شماره جمع‌آوری
IAF-24
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2007
شماره جمع‌آوری
IAF-24
موقعیت محل جمع‌آوری
Shanbuz,vill.Kuku
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:edb30b52-ae71-4f6b-a130-722eff3d6b86
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016