جزییات افزونه

AzGR-9712
شماره افزونه
AzGR-9712
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
October 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea (L.)Lindl.
محصول
hay
نامهای افزونه
شناسه دیگر
AG-1464 AZE015
شناسه دیگر
IAF-5 AZE015
شماره جمع‌آوری
IAF-5
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2007
شماره جمع‌آوری
IAF-5
موقعیت محل جمع‌آوری
Nakhchivan,Asabukef
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bd4b7985-0e03-4eb6-9e57-b60716609bb4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶